Glasfiberförstärkt polyvinylkloridblandning med förbättrad värmedeformeringstemperatur och draghållfasthet

Lasikuitulujitteinen polyvinyylikloridiseos, jolla on parannettu lämpötaipumislämpötila ja vetolujuus

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle