Foerfarande foer temperaturkompensering av en spaenningsstyrd kristalloscillator i en fasregleringskrets.

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle