Förfarande för framställning av ett vaccin för immunisering av ett däggdjur mot sjukdomar förorsakade av patogena pilusbärande bakterer vilka fäster sig på däggdjursvävnader

Menetelmä rokotteen valmistamiseksi piluksia kantavien nisäkkään kudoksiin tarttuvien bakteerien aiheuttamia tauteja vastaan

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle